امروز

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
 اولین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه ارومیه روز یکشنبه پانزدهم اسفند از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. در ابتدای جلسه روسای دانشگاه‏‏­‏های عضو هیئت امناء گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه از بعد آموزشی و پژوهشی و سایر امور را ارائه نمودند. پس از استماع گزارش روسای دانشگاه­ها، هیئت امناء نسبت به انجام فعالیت و برنامه ‏­هایی در راستای مدیریت دانشگاه ارائه نمودند. در ادامه دستورات جلسه بررسی و برخی از دستوران مورد تصویب قرار گرفت.

هیات امنای دانشگاه ارومیه

 

دبیر خانه هیات امنا