امروز

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

مدیریت بودجه و تشکیلات

معاونت برنامه، بودجه و مالی
طبیعت بهاری دانشگاه ارومیه

اهداف و شرح وظایف

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

- برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.

- بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای با وزارت متبوع.

- بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

- همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.

- جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و عتبارات مورد پیشنهاد.

- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.

- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.

- ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب به واحدها.

- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.

- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.

- برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.

- مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امنا و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.

- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه.

- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.

- انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه.

اطلاعیه ها

نظر به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و با تأکید ریاست محترم دانشگاه در سال 1403، فرآیند بودجه­ ریزی و تبادل تفاهم نامه با دانشکده ­ها و معاونت ­های محترم... ادامه مطلب
در راستای نظارت عالیه بر تهیه و تدوین و اجرای برنامه های راهبردی دانشگاه و همچنین بهره گیری از طرح و ایده های راهبردی همکاران دانشگاهی، شورای راهبردی... ادامه مطلب
 اولین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه ارومیه روز یکشنبه پانزدهم اسفند از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. در ابتدای جلسه روسای دانشگاه... ادامه مطلب