امروز

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

در راستای نظارت عالیه بر تهیه و تدوین و اجرای برنامه های راهبردی دانشگاه و همچنین بهره گیری از طرح و ایده های راهبردی همکاران دانشگاهی، شورای راهبردی دانشگاه به عنوان یکی از ارکان تصمیم ساز دانشگاه تشکیل شد.

همکاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وظایف، اهداف و ترکیب اعضای شورای راهبردی می توانند در وب سایت دانشگاه به بخش معاونت برنامه، بودجه و مالی مراجعه فرمایند.

اعضای شورای راهبردی
رئیس: رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر احمد علیجانپور
نائب رئیس: معاون برنامه، بودجه و مالی جناب آقای دکتر سید محمد کاشف
معاون پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر عباس بانج شفیعی
معاون فرهنگی و دانشجویی جناب آقای دکتر محمدحسن جوادی
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جناب آقای دکتر بهمن حسینی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر سجاد چهره قانی
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی جناب آقای دکتر یوسف پاشازاده
مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات جناب آقای حجت قوی پنجه
جناب آقای دکتر ابراهیم سپهر (عضو شورا)
جناب آقای دکتر رحیم نادرعلی (عضو شورا)
جناب آقای دکتر ایرج میرزایی (عضو شورا)
جناب آقای دکتر حبیب شیرزاد (عضو شورا)
جناب آقای دکتر جعفر عبدالهی (عضو شورا)
جناب آقای دکتر جواد اسحاقی (عضو شورا)
جناب آقای دکتر افشار کبیری گرده رشت (عضو شورا)
جناب آقای دکتر کامران زینال زاده (عضو شورا)
جناب آقای دکتر سید جعفر زنوزی (عضو شورا)

مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی