امروز

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

نظر به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و با تأکید ریاست محترم دانشگاه در سال 1403، فرآیند بودجه­ ریزی و تبادل تفاهم نامه با دانشکده ­ها و معاونت ­های محترم با رویکرد توجه به عملکرد سال گذشته و بر اساس ارزیابی ­های لازم در دستور کار معاونت برنامه و بودجه قرار گرفت در این راستا پس از رایزنی ­های فشرده مسئولین محترم دانشگاه با وزارت علوم و سازمان برنامه بودجه و متعاقب تصویب بودجه دستگاه­های اجرائی در سازمان برنامه بودجه و ارائه به مجلس جهت تأیید نهائی، روند بررسی بودجه دانشکده­ ها و معاونت ­ها شروع گردید. در این راستا با توجه به گزارش دریافتی از معاونت­ ها در خصوص درصد تحقق تکالیف برنامه راهبردی دانشکده­ ها و رتبه­ بندی­ های انجام شده طی جلساتی که با رؤسای دانشکده ­ها و معاونین محترم دانشگاه در دفتر معاونت برنامه و بودجه برگزار گردید بودجه­ های مصوب 1403 کلیه حوزه ­های دانشگاه به همت مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه نهائی و به تأیید ریاست محترم دانشگاه رسید. امید است رؤسای محترم دانشکده­ ها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه و در حد تخصیص ­های ابلاغی اهتمام خود را در مدیریت احسن امور دانشکده ­ها بکار گیرند.

مدیریت بودجه و تشکیلات