امروز

یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

دکتر سید محمد کاشف

 

دکتر سید محمد کاشف

 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی : استادپایه 40

رزومه علمی

 

در سال 1337 هجری شمسی در شهرستان ارومیه بدنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در شهرستان ارومیه به پایان رسانید. تحصیلات کارشناسی را در سال 1363 و کارشناسی ارشد را در سال 1371 در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و تحصیلات دکتری را در رشته مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه تربیت معلم تهران به پایان رسانید و در سال 1371 به عنوان هئیت علمی در دانشگاه شروع بکار کرد.ازسال 1394 باارتقا به درجه استاد تمامی دردانشگاه ارومیه فعالیت خودراادامه می دهد.

سمتهای انتصابی در دانشگاه

1- مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجانغربی

2- مدیرکل تربیت بدنی استان فارس

3- معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

4- مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

5- معاون اداری و مالی دانشگاه ارومیه

6- معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه

7-رئیس دانشگاه پیام نورارومیه

8- موسس ورئیس دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان

9- رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه از سال 1393 لغایت ادامه دارد.

10- عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

11- رئیس انجمن شنا ونجات غریق وزارت علوم تحقیقات وفناوری

 

جوایز و پاداش ها

نويسنده برتر استان در سال 1380 از سوي اداره كل ارشاد اسلامي .

 

دوره های تخصصی گذرانده

مدرس بین المللی شنا

مدرس بین المللی نجات غریق-

مدرس دوره های امداد ونجات در سیلاب

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو شورای عالی ورزش دانشگاه

عضو كميته فني اموزش امدادو نجات درسيلاب استان

عضو انجمن فارغ التحصیلان تربیت بدنی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن دیابت آذربایجان غربی

عضو هیئت علمی همایش دانشجویی بابلسر

عضو هیئت علمی همایش بین المللی کیش

عضو هیئت علمی همایش بین المللی تبریز

دبیرعلمی همایش ملی دانشگاه ارومیه

رئیس انجمن شناونجات غریق وزارت علوم تحقیقات وفناوری

معاون برنامه ،بودجه ومالی دانشگاه ارومیه

 

معاون برنامه، بودجه و مالی

دکتر سید محمد کاشف

مدیر بودجه و تشکیلات

امیر جمشیدی میداندار

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردیدکتر یوسف پاشازاده

مدیر امور مالی

عسگر نوری سبزیکار

مدیر دفتر فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری

دکتر توحید غنی زاده